Health in Gum
Products

Tryptophan
Health in Gum
Tryptophan
A relaxing medicated chewing gum to manage stress

The concept

D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li comuniquem que les dades, que ha tingut l’amabilitat de facilitar-nos, han estat incorporades en un fitxer automatitzat de clients i són tractades, a fi de gestionar de forma adient la relació mercantil existent. Les dades són confidencials i d’ús exclusiu del Responsable del Fitxer, TwenTIC S.L., amb domicili al C/Balmes 193 1er 8a de Barcelona, i únicament podran ser comunicades a Empreses Col·laboradores de TwenTIC pel compliment de finalitats directament relacionades amb les funcions legítimes del cedent i del cessionari.

The active ingredients

D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li comuniquem que les dades, que ha tingut l’amabilitat de facilitar-nos, han estat incorporades en un fitxer automatitzat de clients i són tractades, a fi de gestionar de forma adient la relació mercantil existent. Les dades són confidencials i d’ús exclusiu del Responsable del Fitxer, TwenTIC S.L., amb domicili al C/Balmes 193 1er 8a de Barcelona, i únicament podran ser comunicades a Empreses Col·laboradores de TwenTIC pel compliment de finalitats directament relacionades amb les funcions legítimes del cedent i del cessionari.

Advantages


Market data


Efficacy


Tryptophan